Een stukje historie… de Meiboom

Het planten van een meiboom is een erg oud gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa. Het planten van de meiboom is in sommige gemeenten nog een erg levend ritueel dat gepaard gaat met feestelijkheden en uitingen van liefde voor de gemeente waarin men woont. Een meiboom is een versierde paal of boom. Het oprichten van de boom gaat gepaard met verschillende rituelen, deze verschillen per gebied. De boom wordt vaak geplant op 1 mei, of op de vooravond daarvan (30 april). De meiboom wordt in veel gevallen na een optocht op het dorpsplein geplant . De optocht vergezeld door een muziekkorps en werd gebruikgemaakt van zelfgemaakte muziekinstrumenten.

De meiboom wordt versierd met een vlag of vlaggetjes, strikken, linten, kronen, bladeren, bloemen en planten (zoals de jeneverbes, fluitenkruid, boterbloemen), gekleurde wol en slingers. Boven op de meiboom wordt wel een meidoorntak geplaatst. Weer andere gebieden hebben kransen op of aan de paal, wimpel(s) en windwijzers.