Activiteiten

Er zijn allerlei verschillende verenigingen die het dorpshuis gebruiken. Dat zijn onder andere de EHBO, Vrouwen van Nu, de kerk, vogelverenigingen, een biljartclub, een jachtopleiding en de yoga. Ook bruidsparen kunnen in de Meiboom terecht voor hun feest. En natuurlijk worden er ook op Koningsdag allerlei activiteiten georganiseerd, de Kindervakantieweek vind er ook onderdak in de bouw/spelweek.

Er is sinds 2019 een nieuwe stichting in het leven geroepen, die leiding en sturing geeft aan het dorpshuis en samen met de nieuwe beheerster én de meiden van de Meiboom.. alles in goede banen leidt.